Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ - AgioFunds