Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds