Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. - Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ - AgioFunds