Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds