Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds