Sprawozdanie za I kwartał 2022- załączniki do sprawozdania - AgioFunds