Sprawozdanie za I kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds