Sprawozdanie za I kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIG20short PFIZ - AgioFunds