Sprawozdanie za I kwartał 2022- Załączniki Beta ETF TBSP PFIZ - AgioFunds