Sprawozdanie za I kwartał 2022 - Załączniki Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ - AgioFunds