Sprawozdanie za I kwartał 2022- Załączniki Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds