Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds