Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF WIG20TR PFIZ - AgioFunds