Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF WIG20short PFIZ - AgioFunds