Sprawozdanie za I kwartał 2022-Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds