Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF TBSP PFIZ - AgioFunds