Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF sWIG80TR PFIZ - AgioFunds