Sprawozdanie z badania niezależnego Biegłego Rewidenta – BETA ETF WIG20short - AgioFunds