Sprawozdanie z badania niezależnego Biegłego Rewidenta - BETA ETF WIG20lev - AgioFunds