Sprawozdanie roczne 2021 wraz z załącznikami - AgioFunds