Sprawozdanie półroczne na 30.06.2021 roku - AgioFunds