Sprawozdanie półroczne na 30.06.2020 roku - AgioFunds