Sprawozdanie półroczne LC ASSET NS FIZ na 30.06.2022 r. - AgioFunds