Sprawozdanie półroczne ANK FIZ AN na 30.06.2022 r. - AgioFunds