Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF WIG20TR PFIZ - AgioFunds