Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF WIG20lev PFIZ - AgioFunds