Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF TBSP PFIZ - AgioFunds