Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF S&P 500 PLN-HEDGED PFIZ - AgioFunds