Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF NAsdaq-100PLN Hedged PFIZ - AgioFunds