Sprawozdanie Funduszu LMB FIZ AN na30.06.2020 r. - AgioFunds