Sprawozdanie Funduszu LMB FIZ AN za okres od 01.01.2020r.-30.06.2020r. - AgioFunds