Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Torox EKO FIZ AN - AgioFunds