Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 r. - AgioFunds