Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r. - AgioFunds