Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 r. - AgioFunds