Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 r. – załącznik: wprowadzenie do sprawozdania finansowego - AgioFunds