Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 r. - załącznik: wprowadzenie do sprawozdania finansowego - AgioFunds