Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 r. - załącznik: nota 1 polityka rachunkowości funduszu - AgioFunds