Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r. - AgioFunds