Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. - AgioFunds