Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. – załącznik: wprowadzenie do sprawozdania finansowego - AgioFunds