Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 r. - AgioFunds