Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. – załącznik: wprowadzenie do sprawozdania finansowego - AgioFunds