Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. – załącznik: nota 1 polityka rachunkowości funduszu - AgioFunds