Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. – załącznik: informacja dodatkowa - AgioFunds