Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. - AgioFunds