Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. – załącznik: nota 1 polityka rachunkowości funduszu - AgioFunds