Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. – załącznik: informacja dodatkowa - AgioFunds