Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. - AgioFunds