Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. - AgioFunds