Sprawozdanie finansowe VIDRIO FUND FIZ AN na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds